Jak na nenásilnou komunikaci – v klidu i v konfliktu.

Praktické školení, kde se opravdu posunete v komunikaci. Směrem k sobě i k druhým lidem.  

Rádi byste v práci i osobním životě mluvili beze strachu, konstruktivně a otevřeně o nepříjemných věcech?  

Chcete se naučit zvládat konfliktní situace s klidem?  

Stojíte o to naučit se lépe sdílet své emoce, ustát vypjaté situace a rozumět druhým?  

Získáte

Schopnost říkat si o to, co byste rádi, dávat zpětnou vazbu nebo mluvit o náročných tématech. 

Možnost snížit strach z „nepříjemných“ rozhovorů. Přestat se bát a získávat postupně vnitřní jistotu.  

Slovní zásobu pro vyjádření svých pocitů a potřeb. Je podstatnější, než se domníváme. Naučíte se popsat svůj vnitřní stav tak, aby druhý člověk měl šanci pochopit, jak Vám je a co po něm vlastně doopravdy chcete. 

Porozumění principu konfliktních situací a rozšíření možnosti volby, jak k situaci přistoupit. 

Lepší porozumění svým emocím, které ovlivňují veškerou komunikaci, a také vztah k sobě i druhým  

Návod na trénink dovedností, které Vám umožní pochopit sebe i svého komunikačního partnera. Vnímání „protistrany“ ve vašem konfliktu ne jako nepřítele, ale jako člověka. Učíte se slyšet to, co říká, aniž by vás to zraňovalo. Učíte se vcítit. Častým důsledkem v reálném konfliktu pak je, že se „protistrana“ uvolní také a oba začnete spolupracovat na hledání řešení. 

Jak budeme na šklolení pracovat?

Nabízím Vám sdílení, praktická cvičení, která Vás opravdu posunou, teorii snadno přenositelnou do života a vytvoření prostoru, kde je možné dotknout se hloubky svých emocí a tím je uvolnit. 

Ke každému přistupuji individuálně a s respektem k jeho možnostem a přáním.  

Délka školení – 8 vyučovacích hodiny (4 x 90 minut + přestávky). LZE URPAVIT DLE POTŘEB. 

Školení je možné on-line i naživo, jako celek i rozdělené do 2 bloků.  

Share This