Zřetel s.r.o., Společnost pro vzdělávání.

Školení pro sociální pracovníky a chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. https://www.zretel.cz/

Školení na míru

Pokud máte zájem o školení na zakázku pro Váš tým přímo se mnou, prohlédněte si nabídku. Seznam najdete na níže uvedené webové stránce.

Mohu školit tato akreditovaná školení: 

  • Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
  • Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
  • Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
  • Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji – integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
  • Manipulace a jak s ní pracovat
  • Možnosti prevence syndromu vyhoření pro pracovníky NZDM a terénních služeb při práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením
  • Nenásilná komunikace – úvod do metody prakticky
  • Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
  • Práce s emocemi v sociálních službách
  • Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM
  • Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit
  • Sebemotivace, motivace, prokrastinace – jak překonat brzdy a umět posunout sebe i druhé
  • Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
  • Úvod do práce s agresivním klientem

Krátké popisy jednotlivých školení najdete zde:

https://www.zretel.cz/pro-socialni-sluzby-na-miru

OTEVŘENÁ ŠKOLENÍ V AKTUÁLNÍM OBODBÍ jaro 2023 

A

Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky

https://www.zretel.cz/skoleni/13201-nenasilna-komunikace-uvod-do-metody-prakticky/show_group

A

Úvod do práce s agresivním klientem

https://www.zretel.cz/skoleni/13209-uvod-do-prace-s-agresivnim-klientem/show_group

A

Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně

https://www.zretel.cz/skoleni/13195-komunikace-napric-organizaci-jako-cesta-k-rozvoji-integrita-zpetna-vazba-konflikt-a-kritika-nenasilne/show_group

A

Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka

https://www.zretel.cz/skoleni/13198-hranice-prace-s-klientem-z-pohledu-pracovnika/show_group

A

Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM

https://www.zretel.cz/skoleni/13180-priprava-a-realizace-aktivit-pro-klienty-v-nzdm/show_group

A

Manipulace a jak s ní pracovat

https://www.zretel.cz/skoleni/13204-manipulace-a-jak-s-ni-pracovat/show_group

A

Sebemotivace, motivace, prokrastinace - jak překonat brzdy a umět posunout sebe i druhé

https://www.zretel.cz/skoleni/13183-sebemotivace-motivace-prokrastinace-jak-prekonat-brzdy-a-umet-posunout-sebe-i-druhe/show_group

A

Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit

https://www.zretel.cz/skoleni/13188-saboteri-v-nasi-hlave-cim-nam-kazi-zivot-a-jak-jim-prestat-verit/show_group

A

Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem

https://www.zretel.cz/skoleni/13171-intenzivni-techniky-psychohygieny-pro-zeny-v-pomahajicich-profesich-prakticky-relaxace-meditace-prace-s-dechem/show_group

Share This