Zřetel s.r.o., Společnost pro vzdělávání.

Školení pro sociální pracovníky a chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. https://www.zretel.cz/

Školení na míru

Pokud máte zájem o školení na zakázku pro Váš tým přímo se mnou, prohlédněte si nabídku. Seznam najdete na níže uvedené webové stránce.

Mohu školit tato akreditovaná školení: 

  • Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
  • Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
  • Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích prakticky- relaxace, meditace, práce s dechem
  • Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji – integrita, zpětná vazba, konflikt a kritika nenásilně
  • Manipulace a jak s ní pracovat
  • Možnosti prevence syndromu vyhoření pro pracovníky NZDM a terénních služeb při práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením
  • Nenásilná komunikace – úvod do metody prakticky
  • Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
  • Práce s emocemi v sociálních službách
  • Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM
  • Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit
  • Sebemotivace, motivace, prokrastinace – jak překonat brzdy a umět posunout sebe i druhé
  • Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
  • Úvod do práce s agresivním klientem

Krátké popisy jednotlivých školení najdete zde:

https://www.zretel.cz/pro-socialni-sluzby-na-miru

OTEVŘENÁ ŠKOLENÍ V AKTUÁLNÍM OBODBÍ podzim 2022 

Share This