Nevyhořet – najdi rovnováhu a spokojenost.

„Vyhoření.“ „Burn-out syndrom“. Pojem tak strašidelný, že máme pocit, že se nás netýká a týkat nemůže. A vlastně nás proto ani moc nebaví.  

Co se pod ním schovává?  

Potlačování emocí, únava, odpojení od důležitých životních hodnot a radosti, od sebe samých a svých emocí. Častý pocit, že „musím“ a „měl bych“ a „nejde to jinak“. Nastupující prázdnota. Hledání radosti v náhražkách. Rychlost. Stres. Frustrace. Ztráta výkonnosti. Ztráta vlády nad svým životem. „Nemám na nic čas“. Obyčejné tělesné příznaky…bolesti hlavy, těla, nespavost, častá nechlazení. Nechuť, odpor… a mnoho jiného. Časem i mnohem vážnějšího.  

Vyhoření není ten jeden závěrečný bod. Vyhoření je proces. Někdy velmi dlouhý a nenápadný.  Proces zasahující všechny profese a život kohokoliv. Většina lidí vůbec neví, že „v tom jede“. Naučme se ho poznat, zastavit a obrátit v to dobré.   

A hlavně, zaměříme se na to, jak mu předejít.  

Nahraďme předchozí body novými

Energie. Radost z běžných věcí. Znalost sebe sama a úcta k sobě. Relaxace. Klid. Chuť do práce i do života. Vědomí, že „mám svůj život, ve svých rukou“. Nastavení hranic. Schopnost říct „ne“. Úžas, nadhled a opravdovost. Spokojenost a sebejistota. 

Co se na školení naučíte

  • Rozpoznat u sebe i ostatních nejčastější faktory, které vedou k vyhoření. A možnosti, jak je změnit. 
  • Odhalit přicházející vyčerpání/vyhoření zavčas tak, abyste si zbytečně neublížili. 
  • Pracovat s náročnými emocemi, se kterými se denně setkáváme. 
  • Používat praktické techniky vedoucí ke zklidnění, zpomalení, zrelaxování a tedy větší spokojenosti, pozornosti k sobě samým i druhým lidem. Dechové a relaxační techniky vhodné k dennímu praktikování. 
  • Odhalit a ovládat více strach. Ten je totiž velmi často důvodem, proč lidé překračují hranice procesu vyhoření a rozpoznávají problém až podle nepříjemných signálů těla.  
  • Zvyšovat svou sebeúctu a respekt k sobě samým. Jako základní prevenci proti vyhoření.  
  • Pracovat se stresem a jeho následky. 

Jak budeme na šklolení pracovat?

Školení probíhá praktickou formou. Účastníci si odnesou dovednosti, které mohou ihned praktikovat ve svém běžném životě.  

K lidem přistupuji s respektem k jejich individuálním potřebám a přáním. 

Délka školení – 8 vyučovacích hodiny (4 x 90 minut + přestávky). LZE URPAVIT DLE POTŘEB. 

Školení je možné on-line i naživo, jako celek i rozdělené do 2 bloků.  

Share This